…jak można to zrobić przez Internet.

Administracja publiczna spóźniła się z udostępnieniem możliwość zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu przez Internet, ale jest to wyłącznie wina rządu, który wprowadził ustawę przed wcześniejszym przygotowaniem się do jej skutków.

Link do zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu.

Jakie dane należy przygotować do zgłoszenia?

Dane pojazdu, tj. marka, model, typ, numer VIN oraz dane zbywcy/nabywcy i skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza nabycie/zbycie (chodzi o umowę kupna-sprzedaży, czy też darowizny)

By cokolwiek załatwić przez tzw. e-Urząd należy mieć profil zaufany (ePUAP), który najprościej utworzyć przez internetowe konto bankowe. Odchodzi wtedy konieczność potwierdzania tożsamości w urzędzie. Jeśli ktoś nie ma profilu zaufanego to odsyłam do https://www.gov.pl/gov/zaloz-profil-zaufany

Kiedy należy zgłosić?

Przez wprowadzenie ustawy nakładającej konieczność zgłoszenia nabycia/zbycia w ciągu 30 dni wiele osób czekało w kolejkach w powiatowych urzędach komunikacji. Dopiero od 16 stycznia usługa jest dostępna o której więcej można dowiedzieć się na
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

Twoje zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu trafi do lokalnego urzędu, gdzie zamiast stać w kolejce.